Lad en scanningsklinik hjælpe dig med tryghed under din graviditet

11 april 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Vil du gerne kunne nyde din graviditet i tryg forvisning om at der er styr på barnets sundhedstilstand? Så kan for eksempel opsøge en privat scanningsklinik.

Hvad kan en privat scanningsklinik tilbyde?

Hos en privat scanningsklinik kan du få udført udvidede undersøgelser af dit barn på alle udviklingsstadier mens det stadig befinder sig i livmoderen. Du vil blandt andet kunne gøre brug af metoder til billeddiagnostik som ikke tilbydes i offentligt regi. Det drejer sig eksempelvis og 3D og 4D scanninger samt scanninger som er målrettet diagnosticering af misdannelser eller andre medfødte lidelser.

Du vil, med andre ord, kunne få en stærkere vished for dit barns sundhed og et udvidet kendskab til barnets helbredsmæssige tilstand in utero hvis du søger hjælp hos en privat scanningsklinik.

scanningsklinik

Hvilke typer undersøgelser kan jeg og mit barn få hos en privat scanningsklinik?

Foruden ultralyd scanninger vil du hos en privat scanningsklinik som for eksempel Ultralydklinikken for Gravide kunne få tilbudt diverse gentests. Disse kan afsløre risikoen for arvelige sygdomme og dermed bidrage til det komplette sundheds billede.

Med hjælp fra en scanningsklinik vil du således kunne tegne en komplet sundheds profil på dit barn. Dette vil betyde at du kan træffe afgørelser omkring dit barns behandling i god tid inden det bliver født – og under alle omstændigheder give dig såvel tryghed som vished i løbet af din graviditet.

Hvor kan jeg finde en god privat scanningsklinik i København?

Er du bosat i det københavnske kan du med fordel benytte Ultralydklinikken for Gravide hvis du ønsker ekstra undersøgelser af dit barn inden det bliver født. Ultralydklinikken for Gravide er befolket med dygtige og kompetente gynækologer, jordemødre og sonografer, og kan prale af det nyeste state of the art udstyr til alle typer tests og scanninger.

Klik ind på Ultralydklinikken for Gravide og læs mere.

Flere Nyheder