Vil du gerne kunne nyde din graviditet i tryg forvisning om at der er styr på barnets sundhedstilstand? Så kan for eksempel opsøge en privat scanningsklinik. Hvad kan en privat scanningsklinik tilbyde? Hos en privat scanningsklinik kan du få udført udvidede undersøgelser af dit barn på alle udviklingsstadier mens det stadig befinder sig i livmoderen. Du vil blandt andet kunne gøre brug af metoder til billeddiagnostik som ikke tilbydes i offentligt regi. Det drejer sig eksempelvis og 3D og 4D scanninger ...