Hvis man har et misbrug og det har ingen betydning for hvilke er det muligt at få gratis hjælp et et af landets behandlingscentre. Det kan være alt fra alkoholbehandling til ludomani. For at modtage gratis behandling er det nødvendigt at oplyse cpr. nr. Det skyldes at det er nødvendigt rent juridisk er nødvendigt at koble et cpr. nr. til en betaling fra kommunen til behandlingsstedet.  En behandling starter med at klarlægge misbrugets omfang og der lægges efterfølgende en individuel handlingsplan. Indlæggelse ...