Alkoholbehandling er gratis på landet behandlingscentre

04 juni 2020 Lotte Hindsberg

Hvis man har et misbrug og det har ingen betydning for hvilke er det muligt at få gratis hjælp et et af landets behandlingscentre. Det kan være alt fra alkoholbehandling til ludomani. For at modtage gratis behandling er det nødvendigt at oplyse cpr. nr.

Det skyldes at det er nødvendigt rent juridisk er nødvendigt at koble et cpr. nr. til en betaling fra kommunen til behandlingsstedet. 

En behandling starter med at klarlægge misbrugets omfang og der lægges efterfølgende en individuel handlingsplan.

Indlæggelse eller døgnbehandling

Hvis misbruget er massivt og har stået på i årevis kan det være nødvendigt at starte med en nedtrapning. En krop der har været vant til en stor daglig dosis af alkohol kan gå i chok hvis den fra den ene dag til den næste ikke længere får alkohol. 

Det er også muligt at få døgnbehandling. Det betyder reelt at det er muligt at passe sit job samtidig med at man går i behandling. Det er vigtigt på sigt at kunne bibeholde sit job, når behandlingen stopper og dagligdagen indtræffer igen.

En behandling fokusere på flere områder. Der er selve behandlingen, hvor kroppen vender sig til at klare sig uden den daglige portion alkohol, til terapidelen hvor der arbejdes med de årsager der kan ligge til grund for misbruget. Her arbejdes der også med at give misbrugeren nogle nye og bedre værktøjer så han kan håndtere dagligdagen bedre uden at skulle ty til alkohol.

Da behandlingen kun er første del i et liv uden alkohol, er der også fokus på hvad der skal ske når behandlingen er slut. Der skal ofte findes et nyt netværk, måske skabes kontakt til familien igen, det kan være nødvendigt at finde et nyt hjem og job. Hvis misbrugeren ikke har noget at fylde tiden ud med, er der stor risiko for at vende tilbage til den gamle livsstil af ren og sker ensomhed.

 

Flere Nyheder